Rozvoj cestovného ruchu v krajských mestách v roku 2018

Najväčším centrom kultúry na Slovensku je Bratislava, v roku 2018 bolo na jej území 37 múzeí, 15 stálych kín, 38 divadiel a 16 knižníc

Vyšším počtom múzeí disponovali v roku 2018 aj mestá Banská Bystrica (15) a Košice (13). Najmenej múzeí bolo v meste Trnava (1), od roku 2014 boli v tomto meste zatvorené 2 múzeá. Návštevnosť múzeí bola taktiež najvyššia v Bratislave, v roku 2018 dosiahla takmer 800 tis. návštevníkov, za sledovaných päť rokov sa zvýšila o 56,2 %. Pokles návštevnosti bol v dvoch mestách. V Banskej Bystrici, kde aj napriek otvoreniu nového múzea klesol počet návštevníkov o 39,8 %, a v Košiciach, kde sa návštevnosť znížila o 14,8 %.

Prenocovania návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu rástli takmer vo všetkých krajských mestách.

Rast počtu prenocovaní v rokoch 2014 až 2018 sa pohyboval od 44,8 % v Žiline po rast takmer 100 % (o 96,3 %) v Trenčíne. Počet prenocovaní klesol len v Trnave (o 6,2 %). Najviac prenocovaní zaznamenala Bratislava, v roku 2018 dosiahol počet takmer 2,7 mil. Naopak, najnižší počet (98,2 tis.) evidovalo mesto Prešov. Rovnako aj najviac prenocovaní na obyvateľa bolo v Bratislave (6,3) a najmenej v Prešove (1,1).

V troch mestách sa kapacita ubytovacích zariadení znížila, najviac v Nitre o 672 lôžok

Najviac lôžok pre návštevníkov malo k dispozícii mesto Bratislava (16,6 tis.). Ostatné mestá disponovali podstatne nižším počtom, od 1,4 tis. lôžok v Trenčíne do 5,6 tis. lôžok v Košiciach. V Košiciach sa počet lôžok oproti roku 2014 zvýšil o 837, čo bol v rámci krajských miest najvyšší nárast. Klesol v mestách Nitra (o 672 lôžok), Bratislava (o 421) a Trnava (o 143).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020