Cestovný ruch v roku 2018

V roku 2018 poskytovalo ubytovacie služby spolu 4 007 ubytovacích zariadení s kapacitou 201,5 tis. lôžok. Najviac ubytovacích zariadení bolo lokalizovaných v Žilinskom (26,5 %) a Prešovskom kraji (18,2 %). V rokoch 2009-2018 najvýraznejší rast počtu ubytovacích zariadení zaznamenal Trnavský kraj (o 39,2 %).

Služby ubytovacích zariadení využilo 5 596 tisíc návštevníkov, pričom absolútne najvyššiu návštevnosť zaznamenal Bratislavský kraj (1 460 tisíc hostí). Tržby za ubytovanie v roku 2018 dosiahli 429 mil. eur. Najväčší podiel na celkových tržbách mal Bratislavský (25,2 %), Žilinský (19,7 %) a Prešovský kraj (16,7 %). Bratislavský kraj sa vyznačoval jednoznačne najvyššou priemernou cenou za ubytovanie.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020