Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

V decembri 2019 pokračoval výrazný rast počtu domácich návštevníkov, jeho tempo sa oproti decembru 2018 zrýchlilo o 22,1 p. b. na 24,4 %.

Tempo rastu ukazovateľov výkonnosti cestovného ruchu, ktoré naštartovalo na začiatku roka 2019, nespomalilo ani v poslednom mesiaci roku 2019. Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu v decembri 2019 pri počte 434 478 návštevníkov medziročne vzrástla o 20,2 %, čo bol tretí najrýchlejší nárast návštevnosti v priebehu roka 2019. Rovnako priaznivo sa vyvíjal aj počet prenocovaní, rastom o 19,2 % (druhý najrýchlejší rast počtu prenocovaní v roku 2019) dosiahol 1 052 669.

Výraznejšie rástol počet domácich návštevníkov, tempo rastu sa oproti decembru 2018 zrýchlilo o 22,1 p. b. na 24,4 %. Počet domácich návštevníkov tak dosiahol 272,5 tis. osôb (z celkového počtu tvoril 62,7 %). Vzrástol aj počet zahraničných návštevníkov, medziročne o 13,7 % (o 8,4 p. b.) na 162 tis.

V ubytovacom zariadení strávili návštevníci v priemere 2,4 noci, v tom domáci 2,5 a zahraniční 2,3 noci.

Najnavštevovanejším bol aj v decembri 2019 Bratislavský kraj, ktorý pri raste o 15,6 % navštívilo 131 tis. osôb, naďalej to boli prevažne cudzinci (65,9 %). Najväčší medziročný rast však zaznamenali v Prešovskom (o 35,1 %) a Trnavskom kraji (o 28,4 %), a to u domácich návštevníkov, aj u cudzincov. Počet domácich návštevníkov sa v obidvoch krajoch medziročne zvýšil o viac ako 30 % (v Prešovskom kraji o 39,8 % a v Trnavskom kraji o 31,3 %). Počet cudzincov bol vyšší o viac ako 20 % (v Trnavskom kraji o 24,1 % a v Prešovskom kraji o 21 %). Celková návštevnosť medziročne rástla vo všetkých krajoch, rovnako vo všetkých krajoch vzrástla aj návštevnosť domácich návštevníkov.

Za rok 2019 sa na Slovensku v zariadeniach cestovného ruchu celkovo ubytovalo 6 432 934 návštevníkov, ich počet sa oproti roku 2018 zvýšil o 14,9 %. Domácich návštevníkov bolo 3 957 840 a v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu strávili 11 452 830 nocí. Počet domácich návštevníkov sa medziročne zvýšil o 18,5 %, počet cudzincov o 9,7 %. Podiel domácich návštevníkov za rok na celkovom počte dosiahol 61,5 %. Celkový počet prenocovaní bol 17 703 695 pri medziročnom raste o 14,1 %. Aj pri tomto ukazovateli dynamickejšie rástol počet prenocovaní domácich návštevníkov, ktorý medziročne vzrástol o 16,6 %.

Ku koncu decembra 2019 poskytovalo ubytovacie služby 4 487 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 12 %. K dispozícií bolo 71 tis. izieb so 186,2 tis. lôžkami. Počet izieb vzrástol v porovnaní s decembrom 2018 o 7,9 %, počet lôžok bol vyšší o 9,1 %.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky