Návštevnosť ubytovacích zariadení vo februári 2020

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach vo februári 2020 dosiahol 482 189 osôb a počet prenocovaní 1 383 672. Medziročne sa zvýšil počet návštevníkov o 10,3 % a počet prenocovaní o 10,6 %. Tempo medziročného rastu však v obidvoch ukazovateľoch bolo najpomalšie za posledných jedenásť mesiacov.

Služby ubytovacích zariadení cestovného ruchu využilo 316,8 tis. domácich návštevníkov. Ich počet sa medziročne zvýšil o 12,8 %, z celkového počtu ubytovaných tvorili viac ako dve tretiny (65,7 %). Vzrástol aj počet zahraničných návštevníkov, pri medziročnom raste o 5,9 % dosiahol 165,4 tis.

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR vo februári 2020- Graf

Návštevníci strávili v ubytovacom zariadení v priemere 2,9 noci, v tom domáci 2,9 a zahraniční 2,8 noci.

Viac ako štvrtina návštevníkov (26,6 %) navštívila Žilinský kraj, celkovo sa tu ubytovalo 128 tis. osôb. Išlo predovšetkým o domácich návštevníkov, ktorí tvorili 64,1 %. Medzi atraktívne lokality naďalej patria aj Bratislavský a Prešovský kraj, v každom z nich sa ubytovalo viac ako 90 tis. návštevníkov.

Celková návštevnosť medziročne rástla vo všetkých krajoch. V štyroch z nich sa zvýšila o viac ako 10 %, najvýraznejšie v Prešovskom kraji o 17,8 %. Návštevnosť domácich návštevníkov bola medziročne vyššia vo všetkých krajoch, u cudzincov sa v Nitrianskom, Trenčianskom a Košickom kraji znížila.

Počet ubytovacích zariadení sa na základe aktualizovaného štatistického registra ubytovacích zariadení obcami medziročne zvýšil o 348 objektov (o 8,5 %). Ku koncu februára 2020 ich počet dosiahol 4 464, celkovo disponovali 70,4 tis. izbami so 184,8 tis. lôžkami. Počet izieb vzrástol v porovnaní s februárom 2019 o 2,4 tis. (o 3,6 %) a počet lôžok o 8,1 tis. (o 4,6 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020