Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2020

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu mali v máji 2020 len 7 % návštevníkov v porovnaní s májom 2019, cudzincov prišlo len 2,3 tis.

V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v máji 2020 ubytovalo 38 946 osôb, návštevnosť sa oproti máju minulého roka prepadla o 93 %. Návštevníci strávili v zariadeniach 146 726 nocí, čo bolo medziročne menej o 89,9 %. 

Cestovný ruch patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia ekonomiky situáciou spôsobenou šírením COVID-19. Rozsiahle obmedzenia cestovania najmä na medzinárodnej úrovni viedli už druhý mesiac k absolútnemu poklesu počtu hostí aj prenocovaní.

Počet návštevníkov sa v máji oproti aprílu síce zvýšil takmer 6-násobne, napriek tomu bol oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich počet len na úrovni 7 %. Celková májová návštevnosť hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahla minulý rok 553 tis. hostí (v roku 2018 to bolo 473 tis. návštevníkov).

Graf- Vývoj cestovného ruchu v máji 2020

Väčšinu hostí (až 94 %) tvorili domáci návštevníci, cudzincov sa ubytovalo len 2,3 tis. V rovnakom období minulého roka bolo z cudziny 224,7 tis. návštevníkov. 

Najnavštevovanejším regiónom počas mája bol Bratislavský kraj (21,2 % zo všetkých hostí). Nasledovali ho dva kraje, ktoré dlhodobo vedú najmä v domácej návštevnosti – Žilinský a Prešovský kraj. Počas mája návštevníci strávili v ubytovacom zariadení v priemere 3,8 noci, v tom domáci rovnako 3,8 a zahraniční 3,5 noci.

Vývoj v máji zásadne ovplyvnil aj celkovú návštevnosť za prvých päť mesiacov roku 2020. V zariadeniach cestovného ruchu sa od januára ubytovalo 1,1 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročne pokles o takmer 50 %. Z toho bolo takmer 743 tis. domácich návštevníkov a 386 tis. cudzincov. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil o viac ako 47 % a počet cudzincov o viac ako 54 %.  

    Ku koncu mája 2020 poskytovalo ubytovacie služby 4 432 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo 70 tis. izieb so 183,8 tis. lôžkami. Počet izieb v porovnaní s májom 2019 klesol o 272  (o 0,4 %) a počet lôžok o 214 (o 0,1 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky