Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2020

Ubytovacie zariadenia SR v júni 2020 naďalej čelili prepadom návštevnosti, počet hostí bol medziročne nižší o viac ako 68 %, cudzincov až o 86 %.

V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v júni 2020 ubytovalo 193 468 osôb, čo bolo 5-násobne viac hostí ako v máji 2020, napriek tomu návštevnosť výrazne zaostávala za stavom v júni 2019. Počet hostí bol medziročne nižší o 68,3 %. Návštevníci strávili v zariadeniach 579 610 nocí, čo bolo v porovnaní s júnom 2019 menej o 63,2 %. 

Cestovný ruch patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia ekonomiky situáciou spôsobenou šírením COVID-19. Rozsiahle obmedzenia cestovania najmä na medzinárodnej úrovni viedli aj v júni k veľkému medziročnému poklesu počtu hostí aj prenocovaní.

Návštevnosť v celej SR už tretí mesiac tvorili najmä domáci návštevníci, v júni predstavovali 82,5 % z celkového počtu ubytovaných. Naďalej pretrváva len minimálna návštevnosť cudzincov – v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach evidovali len 33,8 tis. zahraničných návštevníkov. V rovnakom období minulého roka to bolo 242,4 tis. hostí z cudziny. 

Graf - Návštevníci v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

Spomedzi regiónov Slovenska najvýraznejší medziročný pokles hostí evidoval Bratislavský kraj o 82,8 %. Dlhodobo v tomto kraji tvoria väčšinu zahraniční návštevníci, ktorých počet bol medziročne nižší o viac ako 90 %. Najnavštevovanejšie regióny Slovenska  – Žilinský a Prešovský kraj  – evidovali medziročne nižší počet ubytovaných približne o 60 %.

Počas júna návštevníci strávili v ubytovacom zariadení SR v priemere 3 noci, v tom domáci  3,1 a zahraniční 2,3 noci.

Vývoj za posledné mesiace zásadne ovplyvnili aj celkovú návštevnosť za prvý polrok 2020. Od začiatku roka sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo o polovicu menej návštevníkov ako v rovnakom období minulého roka, ich počet dosiahol 1,3 milióna. Z toho bolo viac ako 902 tis. domácich návštevníkov a takmer 420 tis. cudzincov. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil o 49 % a počet cudzincov o takmer 62 %.

Ku koncu júna 2020 poskytovalo ubytovacie služby 4 403 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo 70 tis. izieb so 183,4 tis. lôžkami. Počet izieb v porovnaní s júnom 2019 klesol o 1,2 tis.  (o 1,6 %) a počet lôžok o 2,3 tis. (o 1,2 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky