Ubytovacie zariadenia na Slovensku

Za posledných 22 rokov pribudlo na Slovensku 2 671 nových ubytovacích zariadení, čím ich počet v roku 2019 dosiahol počet 4 487. V roku 1998 na jedno ubytovacie zariadenie pripadalo 55 lôžok. V roku 2019 to bolo len 42 lôžok. Obsadenosť týchto lôžok sa za sledované obdobie zmenila len mierne. Kým v roku 1998 bola priemerná obsadenosť 31,2 %, v roku 2019 to bolo 32,4 %, čo predstavuje aj najvyššiu obsadenosť vôbec. Najmenej vyťažené lôžka boli v roku 2012 a to 21,4 %.