Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku bola v auguste o 20 % vyššia ako v júli, napriek tomu oproti minulému augustu bolo návštevníkov o 13,6 % menej. Aj v auguste výrazne podržali cestovný ruch hlavne domáci návštevníci, zo zahraničia prišla iba polovica minuloročného počtu.

V hoteloch, penziónoch a v ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v auguste 2020 ubytovalo viac ako 684-tisíc návštevníkov, čo bolo o 13,6 % menej ako v auguste 2019. Medziročný pokles bol dôsledkom pretrvávajúcej nižšej návštevnosti zahraničných hostí, ale vyššieho počtu domácich hostí, čo sa prejavilo najmä vo vybraných regiónoch. Počet domácich návštevníkov na úrovni SR prevýšil minuloročné rekordné čísla v úspešnej letnej sezóne 2019 až v piatich krajoch SR bol počet domácich hostí nad úrovňou minuloročných rekordov a v troch krajoch bol tento rast dokonca o viac ako 20 %, čo spôsobilo, že aj celková návštevnosť bola mierne nad úrovňou minulého roka. Zahraničná klientela chýbala aj naďalej najmä v hoteloch v mestách. Hostia strávili v zariadeniach celkovo viac ako 2 milióny nocí, medziročne sa ich počet znížil o 15,6 %.

Minulý rok v auguste počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu skoro prekročil 800-tisíc osôb. Počet hostí sa tak v auguste 2020 priblížil skôr úrovni z augusta  v roku 2018, kedy sa na Slovensku ubytovalo 673-tisíc hostí. Dĺžka pobytov sa medziročne nezmenila, a to v priemere 3,1 noci.

Návštevnosť v celej SR tvorili aj v mesiaci august najmä domáci turisti. Ich počet oproti rekordnému vlaňajšku sa zvýšil o 10,5 % na viac ako 515-tisíc, predstavovali tak 75,3 % z celkového počtu ubytovaných. V piatich z ôsmich krajov bol dokonca počet hostí vyšší ako v auguste 2019 – v Banskobystrickom (o 10,2 %), Prešovskom (o 17,7 %), Žilinskom (o 24 %), Košickom (o 24,8 %) a v Trnavskom (o 29,7 %).

Naďalej však pretrvávala nižšia návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali len 169-tisíc. V rovnakom období minulého roka ich bol približne dvojnásobok (viac ako 325-tisíc), čo najviac poznamenalo najmä hotely v mestách.

Negatívny dopad bol najviac viditeľný v Bratislavskom kraji,  v ktorom  celková návštevnosť bola medziročne nižšia až o 55,9 %, počet zahraničných hostí tu však klesol o viac ako dve tretiny (o 66,6 %). Samotné mesto Bratislava bola na tom ešte horšie v poklese návštevnosti cudzincov (o viac ako 70 %), nakoľko výsledky celého kraja zlepšila návštevnosť prázdninovo obľúbených okresov ako je Senec či Pezinok. Východná metropola, Košice, v auguste taktiež trpela poklesom zahraničnej návštevnosti (o 65,1 %), ale na rozdiel od hlavného mesta to kompenzoval rast počtu domácich hostí o 21,4 %, čím celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia len o 22,3 %.    

V súhrne po zohľadnení návštevnosti domácich aj zahraničných hostí počet návštevníkov sa medziročne najviac zvýšil v Žilinskom kraji (o 3,6 %), a to najmä vďaka regiónu Liptov a Orava, v ďalších dvoch krajoch, Banskobystrickom a Trnavskom, sme tiež zaznamenali mierny nárast návštevnosti oproti minulému roku. Najnavštevovanejšie oblasti Slovenska – Žilinský a Prešovský kraj – evidovali spolu viac ako 320-tisíc návštevníkov. V Prešovskom kraji, ktorý má na svojom území mnohé známe turistické lákadlá, napriek tomu klesol celkový počet návštevníkov o 1,1 %.

V týchto dvoch regiónoch bol zároveň najväčší počet ubytovacích zariadení a lôžok v nich. Kapacity izieb tu v auguste boli využité na viac ako 50 %, kým napríklad v Bratislavskom kraji na 28,5 % a Košickom kraji na 31,9 %.

Rozsiahle obmedzenia cestovania najmä na medzinárodnej úrovni zásadne ovplyvnil aj súhrn návštevnosti za prvých osem mesiacov tohto roka. V zariadeniach cestovného ruchu sa v tomto období ubytovalo takmer 2,6 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 41 %. Z toho bolo 71,5 % domácich návštevníkov a 28,5 % cudzincov. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil  o viac ako 30 % a počet cudzincov takmer o 60 %.

Podľa posledných údajov k augustu 2020 slúžilo cestovnému ruchu celkovo 4 361 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo 72,5-tisíc izieb a 190,7-tisíc lôžok. Počet izieb v porovnaní s augustom 2019 klesol o 2,4-tisíc (o 3,3 %) a počet lôžok o 6,2-tisíc (o 3,2 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020