Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

September hoteliérov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani.

Návštevnosť hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení SR v septembri 2020 medziročne klesla o tretinu. Domáci návštevníci naďalej podržali cestovný ruch, s výnimkou Žilinského regiónu ich však bolo menej ako vlani. Zo zahraničia prišla iba tretina minuloročného počtu návštevníkov.

V zariadeniach CR sa v septembri 2020 ubytovalo viac ako 378-tisíc návštevníkov. Medziročný pokles o 35,1 % bol dôsledkom stále pretrvávajúcej výrazne nižšej návštevnosti zahraničných hostí, v septembri až o 66,3 %. Zahraničná klientela chýbala aj naďalej najmä v hoteloch v mestách. Hostia strávili v zariadeniach celkovo viac ako 1 milión nocí, medziročne sa ich počet znížil o 27,5 %.

Minulý rok v septembri počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol takmer 600-tisíc osôb. Počet hostí sa v septembri 2020 priblížil skôr úrovni zo septembra roku 2015. Dĺžka pobytov medziročne vzrástla, a to v priemere z 2,6 noci na 2,9 noci.

V súhrne, po zohľadnení návštevnosti domácich aj zahraničných hostí, počet návštevníkov sa medziročne najmenej znížil v Žilinskom kraji (o 13,7 %), a to najmä vďaka regiónom Liptov, Orava a Turiec. Najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali spolu takmer    180-tisíc návštevníkov. V Prešovskom kraji, napriek tomu, že má na svojom území mnohé známe turistické lákadlá, klesol celkový počet návštevníkov o 23,2 %.

V týchto dvoch regiónoch bol zároveň najväčší počet ubytovacích zariadení a lôžok v nich. Kapacity izieb tu v septembri boli využité od 30 % do 40 %, kým napríklad v Bratislavskom a Košickom kraji len na viac ako 20 %.

Návštevnosť v celej SR tvorili aj v mesiaci september najmä domáci turisti, z celkového počtu ubytovaných predstavovali 78,9 %. Ich počet sa však oproti vlaňajšku znížil o 13,8 % na takmer 300-tisíc. Spomedzi ôsmich krajov iba jediný, Žilinský kraj, zaznamenal v septembri viac domácich ubytovaných hostí ako vlani (o 0,9 %). V ostatných krajoch bol medziročný pokles slovenskej klientely od 7 % do 17 % , v Bratislavskom kraji pokles dosiahol takmer 50 %.

Naďalej pretrvávala nižšia návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali v septembri 2020 len 80-tisíc. V rovnakom období minulého roka ich bol takmer trojnásobok (takmer 237-tisíc), čo najviac poznamenalo najmä hotely v mestách.

Negatívny dopad bol najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace, v Bratislavskom kraji, v ktorom celková návštevnosť bola medziročne nižšia až o 68,1 %, počet zahraničných hostí tu však klesol až o viac ako 80 %. Samotné mesto Bratislava bolo na tom ešte o niečo horšie, celkový pokles cudzincov prekročil 81 %. Východná metropola, Košice, v septembri taktiež trpela poklesom najmä zahraničnej návštevnosti (o takmer 70 %), ale návštevnosť do istej miery kompenzovali domáci hostia. Celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia o 40,4 %. 

Rozsiahle obmedzenia cestovania najmä na medzinárodnej úrovni zásadne ovplyvnili aj súhrn návštevnosti od začiatku roka. Za deväť mesiacov roku 2020 sa v zariadeniach CR ubytovalo takmer 3 milióny návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o viac ako 40 %. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil o takmer 29 % a počet cudzincov o viac ako 58 %.

Podľa posledných údajov k septembru 2020 slúžilo cestovnému ruchu celkovo 4 365 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo takmer 70-tisíc izieb a 183,4-tisíc lôžok. Počet izieb v porovnaní so septembrom 2019 klesol o 1,6-tisíc (o 2,3 %) a počet lôžok o 4,2-tisíc (o 2,2 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020