Ubytovacie zariadenia v decembri 2020

V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v decembri 2020 ubytovalo len 68,1 tisíca návštevníkov, bol to tretí najhorší mesiac v roku poznačenom pandémiou Covid-19. Posledný mesiac roka prehĺbil celoročný výsledok ubytovateľov.

Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia ubytovali v decembri, kedy od polovice mesiaca platil zákaz vychádzania, celkovo 68,1 tisíc návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to pokles o 84,3 %. Hostia strávili v zariadeniach celkovo 222,1 tisíca nocí, medziročne sa ich počet znížil o takmer 80 %. V poslednom mesiaci roka 2019 počet návštevníkov prekročil 434-tisíc, ktorí v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach strávili jeden milión nocí.

Vývoj počtu návštevníkov v SR - Graf

Návštevnosť v SR tvorili aj v poslednom mesiaci roka najmä domáci turisti. Z celkového počtu ubytovaných predstavovali 84 %. Ich počet sa medziročne znížil na 57,1 tisíca (pokles oproti vlaňajšku o 79 %). Vo všetkých krajoch zaznamenal počet domácich turistov pokles väčší ako 75 %. Najnižší pokles bol v Trnavskom kraji (o 75,4 %), v Žilinskom a Prešovskom kraji (zhodne o 77,7 %). Najvyšší pokles zaznamenal v decembri Nitriansky kraj, a to o 85,3 %.

Naďalej pretrvávala veľmi nízka návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali v decembri 2020 iba 11-tisíc. Najvyšší počet zahraničných turistov navštívilo počas decembra Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj.

Z pohľadu regiónov bol negatívny dopad v decembri najviac viditeľný v Bratislavskom kraji, kde bola celková návštevnosť medziročne nižšia až o 88,9 %. Počet zahraničných hostí, ktorí tu vlani trávili posledný mesiac roka poklesol až o 94,4 %, a to aj napriek tomu, že bol z pohľadu zahraničných návštevníkov najnavštevovanejším krajom. Kým v decembri 2019 navštívilo Bratislavský kraj 131-tisíc návštevníkov, v roku 2020 to bolo už len 14,5 tisíca návštevníkov. Nasledoval Nitriansky kraj (pokles o 86,3 %) a Trenčiansky kraj (pokles o 84 %). Celková návštevnosť Košíc vrátane domácich hostí bola v medziročnom porovnaní nižšia o 79,9 %.

Dĺžka pobytov aj v decembri 2020 medziročne vzrástla, v priemere za SR z 2,4 noci na 3,3 noci. Zvýšený záujem o pobyty na horách a klesajúci počet kúpeľných pobytov zapríčinil nižší nárast priemerného počtu nocí oproti predchádzajúcim dvom mesiacom. Trenčiansky kraj zaznamenal najvyšší nárast počtu prenocovaní, a to z 3,1 na 5,6 nocí, kapacity izieb boli využité na 14,2 %. Nasledoval Banskobystrický kraj, kde sa počet prenocovaní zvýšil z 2,5 noci na 4 noci (nárast o 1,5 prenocovania) a kapacity izieb boli využité najviac zo všetkých krajov, a to na 15,8 %.

Ku koncu decembra 2020 poskytovalo ubytovacie služby 4 309 ubytovacích zariadení. Počet ubytovacích zariadení sa tak medziročne znížil o 178 objektov. K dispozícii bolo 69,3 tisíca izieb so 181,6 tisíca lôžkami (z toho 163,6 tisíca stálych lôžok). Počet izieb sa znížil o 1,7 tisíca a počet lôžok o 4,6 tisíca. Čisté využitie stálych lôžok pokleslo v roku 2020 z 24,5 % na 8,9 %.

Rozsiahle obmedzenia cestovania kvôli Covid-19 viedli počas celého roka 2020 k rekordnému poklesu návštevnosti o 50,1 %. V zariadeniach CR sa od začiatku roka ubytovalo len 3, 2 milióna návštevníkov a hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 9,8 milióna nocí (pokles o 44,7 %). Priemerný počet prenocovaní za rok zaznamenal nárast z 2,8 na 3,1 noci.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021