Ubytovacie zariadenia v roku 2020

Počet hostí ubytovacích zariadení v SR v roku 2020 klesol v dôsledku pandémie Covid-19 o polovicu na 3,2 milióna osôb, bolo to najmenej za posledných dvadsať rokov. Prepad prišiel po rekordnom turistickom roku 2019 so 6,4 miliónmi návštevníkov. Tržby za celý rok boli medziročne nižšie o 46,4 %, hlbšiemu prepadu zabránili silné mesiace na začiatku roka a oživenie počas leta.

Za celý kalendárny rok 2020 sa v zariadeniach CR na Slovensku ubytovalo 3,2 milióna návštevníkov, čo bol najhorší výsledok od roku 2001.Rozsiahle obmedzenia cestovania kvôli Covid-19 tak viedli počas roka k rekordnému poklesu celoročnej návštevnosti o 50,1 %. K vysokej miere poklesu prispela aj skutočnosť, že predošlý rok 2019 bol rokom rekordných rastov návštevnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počet zahraničných návštevníkov klesol medziročne o dve tretiny, na 854-tisíc, čo bol najnižší počet cudzincov ubytovaných v SR od roku 1998. Počet domácich návštevníkov vďaka obmedzeniam cestovania do zahraničia a posilneniu domáceho cestovného ruchu v letných mesiacoch poklesol miernejšie, a to o 40,5 %. Ubytovatelia zaregistrovali 2,4 milióna domácich hostí.

Celkovo strávili hostia v ubytovacích zariadeniach SR 9,8 milióna nocí, čo predstavovalo medziročný pokles o 44,7 %. Jediný ukazovateľ, ktorý zaznamenal nárast v roku 2020, tak bolo zvýšenie priemerného počtu prenocovaní z 2,8 na 3,1 noci.

Najvyšší pokles návštevnosti v roku 2020 zaznamenal Bratislavský kraj, a to o 68,5 %, zostal však tretím najnavštevovanejším regiónom SR.  V porovnaní s predchádzajúcim rokom ho navštívila iba necelá štvrtina zahraničných návštevníkov (pokles o 75,9 %) a menej ako polovica domácich návštevníkov (medziročný pokles o 54,5 %).  Nasledoval Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj s medziročným pokles návštevníkov vyšším ako 50 %. Najnižší celoročný pokles hostí zaznamenali turisticky najvýznamnejšie kraje Žilinský o 38 % a Prešovský kraj o 40,9 %.

Návštevníci v ubytovacích zariadeniach SR - Graf

V štruktúre zahraničných návštevníkov prevládali hostia z okolitých krajín. Najviac zahraničných návštevníkov pricestovalo z Českej republiky (378-tisíc) a Poľska (116-tisíc), ich počet bol však takmer o polovicu nižší ako v roku 2019. Nasledovali zahraniční návštevníci z Nemecka (63-tisíc), Maďarska (43-tisíc), Ukrajiny (33-tisíc) a Rakúska (31-tisíc), ich návštevnosť Slovenska však poklesla v porovnaní s rokom 2019 až o dve tretiny. Najvýraznejší prepad, o viac ako 80 %, zaznamenala návštevnosť zo zaoceánskych destinácií, z USA a krajín Ázie.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v roku 2020 tržby v hodnote takmer 277 mil. eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli takmer o polovicu (o 46,4 %). Celkový výsledok zlepšili silné tržby v prvých mesiacoch roka, kedy pretrvával priaznivý vývoj podporený zimnou sezónou a jarnými prázdnami, ako aj oživenie počas letných mesiacov po dočasnom uvoľnení protipandemických opatrení. Na jeseň sa situácia zhoršila a v poslednom štvrťroku 2020 tržby poskytovateľov ubytovania klesli medziročne až o 78,5 %.

Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, v Žilinskom (74 mil. eur) a Prešovskom kraji (63 mil. eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom kraji (14 mil. eur) a Košickom kraji (15 mil. eur). Kým ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kraji dosiahli len štvrtinovú výšku tržieb z predchádzajúceho roka, v Žilinskom kraji to bolo naopak. Do úrovne rekordného roku 2019 im chýbala štvrtina tržieb. V Bratislavskom kraji z hodnoty tržieb na úrovni 35,7 mil. eur bola viac ako polovica od cudzincov.

Tržby od zahraničných návštevníkov tvorili v SR v roku 2020 len 29,3 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov. V súhrne cudzinci priniesli tržby v objeme 81,1 mil. eur, oproti minulému roku klesli o 64,5 %. Domáci návštevníci vďaka letnej sezóne, ktorá podržala domáci cestovný ruch, vytvorili tržby v objeme 195,8 mil. eur, čo tvorilo 70,7 % z celkových tržieb. Domáce tržby medziročne klesli o 31,9 %, išlo o miernejší pokles ako pri zahraničných návštevníkoch.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021.