Ubytovacie zariadenia v januári 2021

Zariadenia cestovného ruchu navštívilo v prvom mesiaci tohto roka len necelých 6 % počtu návštevníkov z januára 2020. Najvyšší prepad návštevnosti zaznamenali kraje zamerané na zimný cestovný ruch, návštevnosť ostatných ťahali len kúpele.

Nové, prísnejšie opatrenia proti ochoreniu Covid-19, ktoré od  januára úplne obmedzili ubytovanie hostí v  hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach, spôsobili 94,1 % prepad počtu hostí počas januára 2021. Celkovo sa v januári 2021 ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 26,6 tisíca hostí, čo je druhý najnižší počet a súčasne druhý najvyšší percentuálny prepad od začiatku roka 2020 (horšia situácia bola len v apríli 2020).

Vývoj počtu návštevníkov v SR - Graf

Počas januára vytvárali návštevnosť hostia zo zimných pobytov začatých pred januárom 2021, kúpeľní hostia, návštevníci súkromných bytov a chát (prevádzkovaných podnikateľmi), prípadne dlhodobo ubytovaní cestujúci na služobných cestách a študenti na výmenných pobytoch.

Návštevnosť klesala piaty mesiac po sebe. Hostia strávili v zariadeniach viac ako 112-tisíc nocí, medziročne sa ich počet znížil o 90,5 %. V rovnakom období minulého roka počet návštevníkov pritom dosiahol takmer 450-tisíc osôb a 1,2 milióna prenocovaní. Dĺžka pobytov medziročne vzrástla z 2,7 na 4,2 nocí opäť vďaka kúpeľným pobytom domácich návštevníkov. Najvyšší nárast počtu prenocovaní bol v Trenčianskom kraji z 3,5 na 7,8 nocí a Banskobystrickom kraji  z 2,7 na 6,8 nocí.

Návštevníci v ubytovacích zariadeniach cdestovného ruchu - Graf

Návštevnosť v SR tvorili aj v mesiaci január najmä domáci turisti, predstavovali 80 % z celkového počtu ubytovaných návštevníkov (21,4 tis.) Ich počet sa medziročne znížil o 92,4 %. Zatvorenie lyžiarskych stredísk začiatkom roka zapríčinilo pokles návštevnosti najmä v krajoch zameraných na zimný cestovný ruch. V Prešovskom a Banskobystrickom kraji poklesla návštevnosť domácich turistov o viac ako 95 %. V ostatných regiónoch bol pokles nižší najmä vďaka kúpeľným pobytom.

V januári navštívilo ubytovacie zariadenia na Slovensku len 5,2 tisíca zahraničných návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 96,8 %. V predchádzajúcom roku strávilo pobyt na Slovensku v januári 166-tisíc cudzincov.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky