Runina, miesto pre pozorovateľov oblohy

Runina je najvyššie položená obec na Hornom Zemplíne. Nachádza sa v Národnom parku Poloniny v severnej časti Bukovských vrchov. Okolie obce je výrazne členité. Nadmorská výška je od 450 m nad morom až po 1188 m n. m.  Vzhľadom na odľahlosť a izolovanosť obce od iných sídiel má Runina výborné podmienky na pozorovanie nočnej oblohy. Okrem toho sa v strede obce nachádza pravoslávny kostol sv. Bohorodičky. Lákadlom obce je aj pútnické miesto Tri studničky. K lokalite Tri studničky sa dostanete z obce Runina – od panoramatickej mapy po zelenom turistickom chodníku, ktorý vedie na Sedlo pod Ďurkovcom. V lokalite Pšeničišče je potrebné z neho odbočiť a pokračovať po žltom turistickom chodníku. Dĺžka trasy s prevýšením približne 156 metrov je 2,1 kilometra a tam i späť ju svižným tempom prejdete aj za hodinku.

Pri vstupe do Runiny môžu turisti pozorovať runinský flyšový vodopád, ktorý sa nachádza v blízkosti židovského cintorína. Výškovo je na úrovni približne piatich metrov.

Zdroj: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, 2021