Cestovný ruch na Slovensku v júli a auguste 2021

V auguste 2021 navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 668-tisíc osôb. Mesiac predtým to bolo takmer 585-tisíc osôb. V auguste to bol o niečo nižší počet ako pred rokom a stále výrazne menej ako pred dvomi rokmi, kedy ubytovacie služby v auguste využilo 792-tisíc hostí. Počet prenocovaní zaostával ešte výraznejšie, kým v auguste tohto roka návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach približne 2 milióny nocí, v rovnakom období pred pandémiou (v auguste 2019) to bolo 2,5 mil. prenocovaní. V júli stávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach 1,8 nocí.

Ilustračný obrázok - Graf

V súhrne od januára do augusta roku 2021 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 1,8 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 30,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou bol celkový počet hostí nižší 58,8 %, pričom najvýraznejší viac ako 80 % prepad zaznamenala návštevnosť cudzincov. Medziročný pokles sa v auguste zmiernil. Ešte v júli bol súhrnný medziročný pokles o takmer 40 % a súčasne pokles o 68 % voči 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 prepad počtu cudzincov dosiahol v júli 87 % a pri domácich návštevníkoch 57 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Ubytovacie služby využilo v auguste 130-tisíc zahraničných návštevníkov. Aj keď to bol najvyšší počet cudzincov za posledných dvanásť mesiacov, zahraničná návštevnosť bola medziročne nižšia o 23,2 % a v porovnaní s rokom 2019 ubudlo až o 60 % cudzincov. V júli ubytovacie služby využilo 99,5 tisíca zahraničných návštevníkov s takmer 278-tisíc prenocovaniami, návštevnosť bola o 31,8 % horšia ako pred rokom, kedy sa cestovný ruch vyrovnával s dopadmi prvej vlny pandémie. V porovnaní s júlom 2019 ide o dvojtretinový výpadok zahraničnej návštevnosti, vtedy ubytovanie počas júla využilo 297-tisíc zahraničných návštevníkov.

Ilustračný obrázok - Graf

Najviac zahraničných hostí navštívilo Bratislavský kraj, Prešovský kraj a Žilinský kraj. Jediným okresom, kde počet zahraničných návštevníkov (27,9 tisíca osôb) prevyšoval domácu klientelu, bol okres Bratislava I, cudzinci tu tvorili 70 % celkovej návštevnosti. Bol to zároveň okres s najvyššou zahraničnou návštevnosťou počas augusta, nasledoval okres Poprad (18,1 tisíca osôb) a okres Bratislava II (8,6 tisíca osôb).

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021