Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2020

Počet zahraničných návštevníkov sa medziročne zvýšil o 19,8 %, po šiestich mesiacoch rástol rýchlejšie ako počet domácich hostí. Priaznivý vývoj cestovného ruchu pokračoval aj v prvom mesiaci nového roka 2020, aj keď dynamika rastu bola miernejšia ako v jednotlivých mesiacoch druhej polovici minulého roka. Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach sa v januári zvýšil o 17,1 % a počet prenocovaní o 15 %. Celkový počet …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

V decembri 2019 pokračoval výrazný rast počtu domácich návštevníkov, jeho tempo sa oproti decembru 2018 zrýchlilo o 22,1 p. b. na 24,4 %. Tempo rastu ukazovateľov výkonnosti cestovného ruchu, ktoré naštartovalo na začiatku roka 2019, nespomalilo ani v poslednom mesiaci roku 2019. Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu v decembri 2019 pri počte 434 478 návštevníkov medziročne vzrástla o 20,2 %, čo bol tretí najrýchlejší …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2019

V novembri 2019 bol dosiahnutý najvyšší medziročný rast počtu návštevníkov (o 22,1 %), aj počtu prenocovaní (o 21 %) od začiatku roka 2019. Napriek tomu, že november patrí v rámci cestovného ruchu z pohľadu návštevnosti k slabším mesiacom, v novembri 2019 sa počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach zvýšil  o 22,1 %, čo bol najvyšší medziročný rast od začiatku roka 2019. Rovnako aj počet prenocovaní pri raste …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2019

Cestovný ruch v roku 2018

V roku 2018 poskytovalo ubytovacie služby spolu 4 007 ubytovacích zariadení s kapacitou 201,5 tis. lôžok. Najviac ubytovacích zariadení bolo lokalizovaných v Žilinskom (26,5 %) a Prešovskom kraji (18,2 %). V rokoch 2009-2018 najvýraznejší rast počtu ubytovacích zariadení zaznamenal Trnavský kraj (o 39,2 %). Služby ubytovacích zariadení využilo 5 596 tisíc návštevníkov, pričom absolútne najvyššiu návštevnosť zaznamenal Bratislavský kraj (1 460 tisíc hostí). Tržby za ubytovanie v …
Čítať ďalej Cestovný ruch v roku 2018

Cestovné kancelárie v roku 2019

Do zahraničia vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií, agentúr a ostatných subjektov cestovného ruchu spolu 692-tisíc Slovákov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,2 %. Súčasne organizovaný cestovný ruch priviezol na Slovensko 331-tisíc zahraničných turistov, čo bol pokles o 15 %. Najvyšší počet klientov cestovných kancelárií a agentúr tvorili minulý rok Slováci cestujúci do zahraničia. …
Čítať ďalej Cestovné kancelárie v roku 2019

Tajovská kopa

Tajovská kopa je chránený prírodný výtvor nachádzajúci sa pri obci Tajov v Kremnických vrchoch. Ide o zaujímavú 18 metrov vysokú svahovú travertínovú kopu s kaskádovitým vodopádom a kvapľovými útvarmi vytvorenými stekajúcou vápenatou vodou. Ku kope, pri ktorej sa nachádza i informačná tabuľa, sa možno dostať z obce Tajov po značenom turistickom chodníku na Suchý vrch. …
Čítať ďalej Tajovská kopa

Príjmový efekt dane za ubytovanie

Celkový daňový výnos dane za ubytovanie v roku 2018 presiahol 15 mil. eur. Regionálne rozdelenie výnosu však nie je rovnomerné a preto môžeme rozdeliť okresy do troch skupín zobrazených na obrázku nižšie: okresy s podpriemerným daňovým výnosom, majú aj malý potenciál cestovného ruchu, nízku úroveň služieb a podobne. Ak sa samospráva predsa len rozhodne zaviesť daň za ubytovanie, potrebné je …
Čítať ďalej Príjmový efekt dane za ubytovanie

Rozvoj cestovného ruchu v krajských mestách v roku 2018

Najväčším centrom kultúry na Slovensku je Bratislava, v roku 2018 bolo na jej území 37 múzeí, 15 stálych kín, 38 divadiel a 16 knižníc Vyšším počtom múzeí disponovali v roku 2018 aj mestá Banská Bystrica (15) a Košice (13). Najmenej múzeí bolo v meste Trnava (1), od roku 2014 boli v tomto meste zatvorené 2 …
Čítať ďalej Rozvoj cestovného ruchu v krajských mestách v roku 2018

Daň za ubytovanie

Špecifickou miestnou daňou, ktorá má výhradný dopad na cestovných ruch je daň za ubytovanie. Svojím charakterom sa radí medzi nepriamu daň, ktorá sa priamo premieta do ceny za poskytované služby ubytovacieho zariadenia a ovplyvňujú postavenie na trhu a výšku výnosov. Priamo tak ovplyvňuje ekonomické správanie subjektov.    Predmetom dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z., …
Čítať ďalej Daň za ubytovanie