Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2020

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu mali v máji 2020 len 7 % návštevníkov v porovnaní s májom 2019, cudzincov prišlo len 2,3 tis. V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v máji 2020 ubytovalo 38 946 osôb, návštevnosť sa oproti máju minulého roka prepadla o 93 %. Návštevníci strávili v zariadeniach 146 726 nocí, čo bolo medziročne menej o 89,9 %.  Cestovný ruch patrí medzi …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v apríli 2020

V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v apríli 2020 ubytovalo 6 702 osôb, návštevnosť medziročne klesla o 98,5 %. Hostia strávili v zariadeniach 35 398 nocí, medziročne sa ich počet znížil o 96,9 %. Cestovný ruch patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia ekonomiky opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19. Vývoj ubytovacej štatistiky cestovného ruchu bol preto …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v apríli 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci 2020

V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu SR sa v marci 2020 ubytovalo 151 930 osôb, dve tretiny z toho tvorili domáci návštevníci. Počet prenocovaní dosiahol 515 914, z toho prenocovania domácich návštevníkov tvorili viac ako 70 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa celkový počet návštevníkov znížil o 65 %, u domácich klesol o 63,9 % a u zahraničných o 66,9 %. Počet prenocovaní bol medziročne nižší o 56 %. Štatistiky …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení vo februári 2020

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach vo februári 2020 dosiahol 482 189 osôb a počet prenocovaní 1 383 672. Medziročne sa zvýšil počet návštevníkov o 10,3 % a počet prenocovaní o 10,6 %. Tempo medziročného rastu však v obidvoch ukazovateľoch bolo najpomalšie za posledných jedenásť mesiacov. Služby ubytovacích zariadení cestovného ruchu využilo 316,8 tis. domácich návštevníkov. Ich počet sa medziročne zvýšil o 12,8 %, z celkového počtu ubytovaných tvorili viac …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení vo februári 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2020

Počet zahraničných návštevníkov sa medziročne zvýšil o 19,8 %, po šiestich mesiacoch rástol rýchlejšie ako počet domácich hostí. Priaznivý vývoj cestovného ruchu pokračoval aj v prvom mesiaci nového roka 2020, aj keď dynamika rastu bola miernejšia ako v jednotlivých mesiacoch druhej polovici minulého roka. Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach sa v januári zvýšil o 17,1 % a počet prenocovaní o 15 %. Celkový počet …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

V decembri 2019 pokračoval výrazný rast počtu domácich návštevníkov, jeho tempo sa oproti decembru 2018 zrýchlilo o 22,1 p. b. na 24,4 %. Tempo rastu ukazovateľov výkonnosti cestovného ruchu, ktoré naštartovalo na začiatku roka 2019, nespomalilo ani v poslednom mesiaci roku 2019. Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu v decembri 2019 pri počte 434 478 návštevníkov medziročne vzrástla o 20,2 %, čo bol tretí najrýchlejší …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2019

V novembri 2019 bol dosiahnutý najvyšší medziročný rast počtu návštevníkov (o 22,1 %), aj počtu prenocovaní (o 21 %) od začiatku roka 2019. Napriek tomu, že november patrí v rámci cestovného ruchu z pohľadu návštevnosti k slabším mesiacom, v novembri 2019 sa počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach zvýšil  o 22,1 %, čo bol najvyšší medziročný rast od začiatku roka 2019. Rovnako aj počet prenocovaní pri raste …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2019