Cestovné kancelárie v roku 2019

Do zahraničia vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií, agentúr a ostatných subjektov cestovného ruchu spolu 692-tisíc Slovákov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,2 %. Súčasne organizovaný cestovný ruch priviezol na Slovensko 331-tisíc zahraničných turistov, čo bol pokles o 15 %.

Najvyšší počet klientov cestovných kancelárií a agentúr tvorili minulý rok Slováci cestujúci do zahraničia. Z celkového počtu 692-tisíc osôb podniklo jednodňový výlet len 35-tisíc. Najčastejšie bez prenocovania navštevovali susedné Rakúsko, Poľsko, Maďarsko a Česko.

Ak už sa v zahraničí zdržali, v priemere tam strávili sedem dní. Top destináciou bolo pre Slovákov vlani Turecko s 131-tisíc návštevníkmi a takmer 23-percentným nárastom oproti roku 2018. Zo zoznamu Top 5 najnavštevovanejších krajín Slovákov cez organizované pobyty medziročne rástol počet turistov len do Turecka. Prekvapením je, že do Chorvátska vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom organizovaného cestovného ruchu menej Slovákov ako v roku 2018. To platilo aj o destináciách Grécko, Bulharsko či Taliansko.

Záujem zahraničných návštevníkov o slovenské cestovné kancelárie a agentúry klesol

Súčasne slovenské cestovné kancelárie a agentúry v roku 2019 sprostredkovali pobyt na Slovensku 331-tisícom zahraničných turistov, ktorí strávili v SR takmer 194-tisíc pobytových dní s prenocovaním. Väčšina, až 282-tisíc ľudí, sa na Slovensko vydala len na jednodňový výlet.

Medziročne najviac vzrástol celkový počet turistov, ktorí prišli na Slovensko zo susedného Rakúska a Spojených štátov amerických cez služby slovenských cestovných kancelárií a agentúr.

Rakúšania tvorili viac ako štvrtinu (27 %) návštevníkov, ktorým postačovalo spoznať Slovensko za jeden deň. Spomedzi turistov, ktorí sa na Slovensku zdržali na čas kratší ako 24 hodín a bez ubytovania bolo tiež 19 % zo Spojených štátov amerických, nasledovali Nemci 17 % a turisti z Austrálie 14 %.

Domáce výlety Slovákov cez cestovné kancelárie a agentúry rástli

Minulý rok sa zvýšil záujem domácich turistov o služby tuzemských cestovných kancelárií a agentúr pri sprostredkovaní pobytov po Slovensku. Využilo ich takmer 76-tisíc osôb a ich počet sa medziročne zvýšil o 10 %. V priemere strávili domáci turisti na týchto pobytoch päť dní. V tejto kategórii tvoria jednodňoví výletníci cestujúci po Slovensku len minimálny podiel, spolu to bolo 7-tisíc osôb.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020