Cestovný ruch v roku 2018

V roku 2018 poskytovalo ubytovacie služby spolu 4 007 ubytovacích zariadení s kapacitou 201,5 tis. lôžok. Najviac ubytovacích zariadení bolo lokalizovaných v Žilinskom (26,5 %) a Prešovskom kraji (18,2 %). V rokoch 2009-2018 najvýraznejší rast počtu ubytovacích zariadení zaznamenal Trnavský kraj (o 39,2 %). Služby ubytovacích zariadení využilo 5 596 tisíc návštevníkov, pričom absolútne najvyššiu návštevnosť zaznamenal Bratislavský kraj (1 460 tisíc hostí). Tržby za ubytovanie v …
Čítať ďalej Cestovný ruch v roku 2018

Cestovné kancelárie v roku 2019

Do zahraničia vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií, agentúr a ostatných subjektov cestovného ruchu spolu 692-tisíc Slovákov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,2 %. Súčasne organizovaný cestovný ruch priviezol na Slovensko 331-tisíc zahraničných turistov, čo bol pokles o 15 %. Najvyšší počet klientov cestovných kancelárií a agentúr tvorili minulý rok Slováci cestujúci do zahraničia. …
Čítať ďalej Cestovné kancelárie v roku 2019

Tajovská kopa

Tajovská kopa je chránený prírodný výtvor nachádzajúci sa pri obci Tajov v Kremnických vrchoch. Ide o zaujímavú 18 metrov vysokú svahovú travertínovú kopu s kaskádovitým vodopádom a kvapľovými útvarmi vytvorenými stekajúcou vápenatou vodou. Ku kope, pri ktorej sa nachádza i informačná tabuľa, sa možno dostať z obce Tajov po značenom turistickom chodníku na Suchý vrch. …
Čítať ďalej Tajovská kopa

Príjmový efekt dane za ubytovanie

Celkový daňový výnos dane za ubytovanie v roku 2018 presiahol 15 mil. eur. Regionálne rozdelenie výnosu však nie je rovnomerné a preto môžeme rozdeliť okresy do troch skupín zobrazených na obrázku nižšie: okresy s podpriemerným daňovým výnosom, majú aj malý potenciál cestovného ruchu, nízku úroveň služieb a podobne. Ak sa samospráva predsa len rozhodne zaviesť daň za ubytovanie, potrebné je …
Čítať ďalej Príjmový efekt dane za ubytovanie