Rozvoj cestovného ruchu v krajských mestách v roku 2018

Najväčším centrom kultúry na Slovensku je Bratislava, v roku 2018 bolo na jej území 37 múzeí, 15 stálych kín, 38 divadiel a 16 knižníc Vyšším počtom múzeí disponovali v roku 2018 aj mestá Banská Bystrica (15) a Košice (13). Najmenej múzeí bolo v meste Trnava (1), od roku 2014 boli v tomto meste zatvorené 2 …
Čítať ďalej Rozvoj cestovného ruchu v krajských mestách v roku 2018

Daň za ubytovanie

Špecifickou miestnou daňou, ktorá má výhradný dopad na cestovných ruch je daň za ubytovanie. Svojím charakterom sa radí medzi nepriamu daň, ktorá sa priamo premieta do ceny za poskytované služby ubytovacieho zariadenia a ovplyvňujú postavenie na trhu a výšku výnosov. Priamo tak ovplyvňuje ekonomické správanie subjektov.    Predmetom dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z., …
Čítať ďalej Daň za ubytovanie