Dotácia na podporu CR v roku 2020

V roku 2020 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov vo výške 7 544 616,31 eur. Z tejto sumy krajské organizácie cestovného ruchu získali 1 180 556.25 eur. Z oblastných organizácii cestovného ruchu v roku 2020 viac ako 1 mil. eur získali …
Čítať ďalej Dotácia na podporu CR v roku 2020

Dotácia na podporu cestovného ruchu

Okrem príjmu miestnych rozpočtov je daňové konanie pri dani za ubytovanie cenným zdrojom informácii o účastníkoch CR. Novým významný prínos tejto dane definuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.  Strop dotácie štátu pre OOCR stanovený do výšky 90 % súhrnnej výšky vybratej dane za ubytovanie u členských obcí združených …
Čítať ďalej Dotácia na podporu cestovného ruchu

Príjmový efekt dane za ubytovanie

Celkový daňový výnos dane za ubytovanie v roku 2018 presiahol 15 mil. eur. Regionálne rozdelenie výnosu však nie je rovnomerné a preto môžeme rozdeliť okresy do troch skupín zobrazených na obrázku nižšie: okresy s podpriemerným daňovým výnosom, majú aj malý potenciál cestovného ruchu, nízku úroveň služieb a podobne. Ak sa samospráva predsa len rozhodne zaviesť daň za ubytovanie, potrebné je …
Čítať ďalej Príjmový efekt dane za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Špecifickou miestnou daňou, ktorá má výhradný dopad na cestovných ruch je daň za ubytovanie. Svojím charakterom sa radí medzi nepriamu daň, ktorá sa priamo premieta do ceny za poskytované služby ubytovacieho zariadenia a ovplyvňujú postavenie na trhu a výšku výnosov. Priamo tak ovplyvňuje ekonomické správanie subjektov.    Predmetom dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z., …
Čítať ďalej Daň za ubytovanie