Cestovný ruch v roku 2018

ŠÚ SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu 2018, ktorý sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR Odvetvia cestovného ruchu v roku 2018 vyprodukovali v súhrne hodnotu 9,9 mld. eur. Ide o súhrn produkcie charakteristických odvetví cestovného ruchu, ktoré sú medzinárodne porovnateľné ako aj odvetví špecifických pre cestovný ruch v SR. Hrubá pridaná hodnota všetkých týchto odvetví predstavovala 4,8 mld. …
Čítať ďalej Cestovný ruch v roku 2018

Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Jeseň prudko zvýšila prepad počtu hostí v ubytovacích zariadeniach, medziročný pokles dosiahol takmer 80 % Jediný ukazovateľ v cestovnom ruchu, ktorý zaznamenal pozitívny trend, bol priemerný počet prenocovaní. Spôsobili to kúpeľné pobyty najmä domácich turistov. Vplyv druhej vlny Covid-19 opäť zásadne znížil výkony ubytovacích zariadení SR. Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu zaznamenali v októbri 2020 …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

September hoteliérov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani. Návštevnosť hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení SR v septembri 2020 medziročne klesla o tretinu. Domáci návštevníci naďalej podržali cestovný ruch, s výnimkou Žilinského regiónu ich však bolo menej ako vlani. Zo zahraničia prišla iba tretina minuloročného počtu návštevníkov. V zariadeniach CR sa v septembri 2020 ubytovalo viac ako …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku bola v auguste o 20 % vyššia ako v júli, napriek tomu oproti minulému augustu bolo návštevníkov o 13,6 % menej. Aj v auguste výrazne podržali cestovný ruch hlavne domáci návštevníci, zo zahraničia prišla iba polovica minuloročného počtu. V hoteloch, penziónoch a v ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v auguste 2020 ubytovalo viac ako 684-tisíc návštevníkov, čo bolo …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020

Návštevnosť hotelov sa v júli medzimesačne strojnásobila, oproti vlaňajšku bolo hostí o 20 % menej. Prepad počtu zahraničných návštevníkov sčasti nahradil rast domácich hostí. V hoteloch, penziónoch a ubytovacích zariadeniach SR sa v júli 2020 ubytovalo viac ako 570-tisíc návštevníkov, čo bolo o 20 % menej ako v júli 2019. Medziročný pokles bol dôsledkom pretrvávajúcej nižšej návštevnosti zahraničných hostí, ale vyššieho …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2020

Ubytovacie zariadenia SR v júni 2020 naďalej čelili prepadom návštevnosti, počet hostí bol medziročne nižší o viac ako 68 %, cudzincov až o 86 %. V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v júni 2020 ubytovalo 193 468 osôb, čo bolo 5-násobne viac hostí ako v máji 2020, napriek tomu návštevnosť výrazne zaostávala za stavom v júni 2019. Počet hostí bol …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2020

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu mali v máji 2020 len 7 % návštevníkov v porovnaní s májom 2019, cudzincov prišlo len 2,3 tis. V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v máji 2020 ubytovalo 38 946 osôb, návštevnosť sa oproti máju minulého roka prepadla o 93 %. Návštevníci strávili v zariadeniach 146 726 nocí, čo bolo medziročne menej o 89,9 %.  Cestovný ruch patrí medzi …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v apríli 2020

V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v apríli 2020 ubytovalo 6 702 osôb, návštevnosť medziročne klesla o 98,5 %. Hostia strávili v zariadeniach 35 398 nocí, medziročne sa ich počet znížil o 96,9 %. Cestovný ruch patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia ekonomiky opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19. Vývoj ubytovacej štatistiky cestovného ruchu bol preto …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v apríli 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci 2020

V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu SR sa v marci 2020 ubytovalo 151 930 osôb, dve tretiny z toho tvorili domáci návštevníci. Počet prenocovaní dosiahol 515 914, z toho prenocovania domácich návštevníkov tvorili viac ako 70 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa celkový počet návštevníkov znížil o 65 %, u domácich klesol o 63,9 % a u zahraničných o 66,9 %. Počet prenocovaní bol medziročne nižší o 56 %. Štatistiky …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení vo februári 2020

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach vo februári 2020 dosiahol 482 189 osôb a počet prenocovaní 1 383 672. Medziročne sa zvýšil počet návštevníkov o 10,3 % a počet prenocovaní o 10,6 %. Tempo medziročného rastu však v obidvoch ukazovateľoch bolo najpomalšie za posledných jedenásť mesiacov. Služby ubytovacích zariadení cestovného ruchu využilo 316,8 tis. domácich návštevníkov. Ich počet sa medziročne zvýšil o 12,8 %, z celkového počtu ubytovaných tvorili viac …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení vo februári 2020