Slovensko v číslach

Na Slovensku bolo v roku 2020 k dispozícii 591 múzejných expozícii, ktoré navštívilo 2,9 mil. návštevníkov. Oproti roku 2011 pribudlo 83 expozícii, ale náštevnosť klesla o 800 tisíc návštevníkov. Zároveň bolo v roku 2020 dostupných 71 expozícii v galériách, ktoré navštívilo 306 návštevníkov. Oproti roku 2011 poklesol počet explozícii o 6 a návštevnosť o 114 …
Čítať ďalej Slovensko v číslach

Ubytovacie zariadenia v januári 2021

Zariadenia cestovného ruchu navštívilo v prvom mesiaci tohto roka len necelých 6 % počtu návštevníkov z januára 2020. Najvyšší prepad návštevnosti zaznamenali kraje zamerané na zimný cestovný ruch, návštevnosť ostatných ťahali len kúpele. Nové, prísnejšie opatrenia proti ochoreniu Covid-19, ktoré od  januára úplne obmedzili ubytovanie hostí v  hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach, spôsobili 94,1 % prepad počtu hostí počas …
Čítať ďalej Ubytovacie zariadenia v januári 2021

Ubytovacie zariadenia v roku 2020

Počet hostí ubytovacích zariadení v SR v roku 2020 klesol v dôsledku pandémie Covid-19 o polovicu na 3,2 milióna osôb, bolo to najmenej za posledných dvadsať rokov. Prepad prišiel po rekordnom turistickom roku 2019 so 6,4 miliónmi návštevníkov. Tržby za celý rok boli medziročne nižšie o 46,4 %, hlbšiemu prepadu zabránili silné mesiace na začiatku roka a oživenie počas leta. …
Čítať ďalej Ubytovacie zariadenia v roku 2020

Ubytovacie zariadenia v decembri 2020

V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v decembri 2020 ubytovalo len 68,1 tisíca návštevníkov, bol to tretí najhorší mesiac v roku poznačenom pandémiou Covid-19. Posledný mesiac roka prehĺbil celoročný výsledok ubytovateľov. Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia ubytovali v decembri, kedy od polovice mesiaca platil zákaz vychádzania, celkovo 68,1 tisíc návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to …
Čítať ďalej Ubytovacie zariadenia v decembri 2020

Cestovný ruch v roku 2018

ŠÚ SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu 2018, ktorý sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR Odvetvia cestovného ruchu v roku 2018 vyprodukovali v súhrne hodnotu 9,9 mld. eur. Ide o súhrn produkcie charakteristických odvetví cestovného ruchu, ktoré sú medzinárodne porovnateľné ako aj odvetví špecifických pre cestovný ruch v SR. Hrubá pridaná hodnota všetkých týchto odvetví predstavovala 4,8 mld. …
Čítať ďalej Cestovný ruch v roku 2018

Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Jeseň prudko zvýšila prepad počtu hostí v ubytovacích zariadeniach, medziročný pokles dosiahol takmer 80 % Jediný ukazovateľ v cestovnom ruchu, ktorý zaznamenal pozitívny trend, bol priemerný počet prenocovaní. Spôsobili to kúpeľné pobyty najmä domácich turistov. Vplyv druhej vlny Covid-19 opäť zásadne znížil výkony ubytovacích zariadení SR. Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu zaznamenali v októbri 2020 …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

September hoteliérov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani. Návštevnosť hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení SR v septembri 2020 medziročne klesla o tretinu. Domáci návštevníci naďalej podržali cestovný ruch, s výnimkou Žilinského regiónu ich však bolo menej ako vlani. Zo zahraničia prišla iba tretina minuloročného počtu návštevníkov. V zariadeniach CR sa v septembri 2020 ubytovalo viac ako …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku bola v auguste o 20 % vyššia ako v júli, napriek tomu oproti minulému augustu bolo návštevníkov o 13,6 % menej. Aj v auguste výrazne podržali cestovný ruch hlavne domáci návštevníci, zo zahraničia prišla iba polovica minuloročného počtu. V hoteloch, penziónoch a v ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v auguste 2020 ubytovalo viac ako 684-tisíc návštevníkov, čo bolo …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020

Návštevnosť hotelov sa v júli medzimesačne strojnásobila, oproti vlaňajšku bolo hostí o 20 % menej. Prepad počtu zahraničných návštevníkov sčasti nahradil rast domácich hostí. V hoteloch, penziónoch a ubytovacích zariadeniach SR sa v júli 2020 ubytovalo viac ako 570-tisíc návštevníkov, čo bolo o 20 % menej ako v júli 2019. Medziročný pokles bol dôsledkom pretrvávajúcej nižšej návštevnosti zahraničných hostí, ale vyššieho …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2020

Ubytovacie zariadenia SR v júni 2020 naďalej čelili prepadom návštevnosti, počet hostí bol medziročne nižší o viac ako 68 %, cudzincov až o 86 %. V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v júni 2020 ubytovalo 193 468 osôb, čo bolo 5-násobne viac hostí ako v máji 2020, napriek tomu návštevnosť výrazne zaostávala za stavom v júni 2019. Počet hostí bol …
Čítať ďalej Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2020