Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Jeseň prudko zvýšila prepad počtu hostí v ubytovacích zariadeniach, medziročný pokles dosiahol takmer 80 %

Jediný ukazovateľ v cestovnom ruchu, ktorý zaznamenal pozitívny trend, bol priemerný počet prenocovaní. Spôsobili to kúpeľné pobyty najmä domácich turistov.

Vplyv druhej vlny Covid-19 opäť zásadne znížil výkony ubytovacích zariadení SR. Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu zaznamenali v októbri 2020 medziročný pokles návštevníkov takmer o 80 %, celkovo sa v nich ubytovalo len 119-tisíc osôb. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach celkovo viac ako 450-tisíc nocí, medziročne bol ich počet nižší o takmer 70 %. Minulý rok v októbri dosiahol počet návštevníkov takmer 600-tisíc osôb a 1,5 milióna prenocovaní.

Vývoj počtu návštevníkov v SR - Graf

Naďalej aj počas októbra 2020 vytvárali návštevnosť v celej SR najmä domáci turisti, predstavovali až 84 zo 100 ubytovaných. Aj ich počet sa však oproti vlaňajšku prudko znížil. Spomedzi ôsmich krajov iba jediný, Žilinský kraj, zaznamenal v októbri pokles menší ako 70 %. V ostatných krajoch medziročný pokles slovenskej klientely presiahol 70 %. Poklesom návštevníkov v októbri trpel najviac západ krajiny (o 83 %). Tradične najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali celkovo len viac ako 51-tisíc návštevníkov.

Naďalej pretrvávala veľmi nízka návštevnosť cudzincov, slovenské ubytovacie zariadenia ich evidovali v októbri 2020 len necelých 19-tisíc. V rovnakom období minulého roka ich bolo takmer jedenásťnásobne viac (počet presiahol 206-tisíc).

Negatívny dopad bol najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace, v Bratislavskom kraji, v ktorom bola celková návštevnosť medziročne nižšia až o 85 %. Počet zahraničných hostí klesol dokonca až o viac ako 92,2 %. Samotné mesto Bratislava bolo na tom rovnako zle. Východná metropola, Košice v októbri taktiež trpela poklesom najmä zahraničnej návštevnosti (o takmer 88 %). Celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia o 75,4 %. 

Výraznejšie sa však v októbri 2020 predĺžila dĺžka pobytov, medziročne vzrástla v priemere z 2,5 na 3,8 noci a to vďaka návštevnosti v kúpeľných mestách. Aj počet hostí v okresoch, v ktorých sa kúpele nachádzajú klesol výrazne, ale o niečo menej ako bol slovenský priemer. Vplyvom kúpeľnej návštevnosti sa najvýznamnejšie zvýšil priemerný počet prenocovaní v Trenčianskom kraji z 3,6 na 7,2 noci. Na území tohto kraja ležia kúpeľné mestá Bojnice, Trenčianske Teplice. Rovnako aj kapacity izieb boli v tomto regióne v októbri využité najviac, a to takmer na 30 %. 

Podobne návštevnosť v Piešťanoch, Smrdákoch, Turčianskych Tepliciach, Bardejove a aj v Krupine zvýšila priemerné dĺžky prenocovaní v okresoch aj krajoch, na území ktorých sa nachádzajú.

Radikálne obmedzenia cestovania na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni rovnako zásadne ovplyvnili aj súhrn návštevnosti od začiatku roka. Za desať mesiacov roku 2020 sa v zariadeniach CR ubytovalo viac ako 3 milióny návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o viac ako 44 %. Medziročne sa počet domácich návštevníkov za desať mesiacov znížil o viac ako tretinu a počet cudzincov o viac ako 61 %.

Podľa posledných údajov k októbru 2020 slúžilo cestovnému ruchu celkovo 4 333 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo 69,5-tisíc izieb a 182-tisíc lôžok. Počet izieb v porovnaní s októbrom 2019 klesol o 1,2-tisíc (o 1,8 %) a počet lôžok o 3,8-tisíc (o 2 %).

TOP 10 okresov - Graf

Okres Púchov – kúpele Nimnica, okres Senica – kúpele Smrdáky, okres Prievidza – kúpele Bojnice, okres Košice-okolie – kúpele Štós, okres Bardejov – kúpele Bardejov, okres Krupina – kúpele Dudince, okres Turčianske Teplice – kúpele Turčianske Teplice, okres Trenčín – kúpele Trenčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom – kúpele Sklené Teplice, okres Stará Ľubovňa – kúpele Vyšné Ružbachy a Ľubovnianske kúpele.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020