Slovensko v číslach

Na Slovensku bolo v roku 2020 k dispozícii 591 múzejných expozícii, ktoré navštívilo 2,9 mil. návštevníkov. Oproti roku 2011 pribudlo 83 expozícii, ale náštevnosť klesla o 800 tisíc návštevníkov. Zároveň bolo v roku 2020 dostupných 71 expozícii v galériách, ktoré navštívilo 306 návštevníkov. Oproti roku 2011 poklesol počet explozícii o 6 a návštevnosť o 114 návštevníkov.

Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach sa od roku 2011 zvýšil o 12,4 % na 209 330. Počet ubytovacích zariadení v roku 2020 predstavovalo 4 309, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 178 zariadení. Oproti roku 2011 pribudlo 1 298 zariadení.

V roku 2020 bolo v ubytovacích zariadeniach ubytovaných 3,21 mil. návštevníkov z ktorých 2,356 milióna predstavovali domáci návštevníci. Návštevníci strávili v roku 2020 v ubytovacích zariadeniach 9,791 nocí z ktorých len 24 % pripadalo na zahraničných návštevníkov. V roku 2011 tento podiel bol 38,4 %. V európskom porovnaní je podiel zahraničných návštevníkov 35,1 % z roku 2019 vysoko podpriemerný. Premer v EU je 47,3 % podiel záhraničných návštevníkov. Najvyšší podiel je na Malte (95,2 %). Naopak najmenej zahraničných turistov navštívili Rumunsko (podiel 17,6 %). Najviac ich prišlo z Česka (377 599). Druhou najpočetnejšou skupinou boli návštevníci z Poľska (115 838), nasledovaní nemeckými turistami (63 409). Tržby ubytovacích zariadení klesli v roku 2020 na 276,9 mil. EUR z úrovne 516,2 mil. v roku 2019. V roku 2011 boli tržby ubytovacích zariadení vo výške 254,4 mil. EUR.

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021.