Dotácia na podporu CR v roku 2020

V roku 2020 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov vo výške 7 544 616,31 eur. Z tejto sumy krajské organizácie cestovného ruchu získali 1 180 556.25 eur.

Z oblastných organizácii cestovného ruchu v roku 2020 viac ako 1 mil. eur získali tri organizácie. Konkrétne Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Región Liptov a Región Vysoké Tatry.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2020