Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2019

V novembri 2019 bol dosiahnutý najvyšší medziročný rast počtu návštevníkov (o 22,1 %), aj počtu prenocovaní (o 21 %) od začiatku roka 2019.

Napriek tomu, že november patrí v rámci cestovného ruchu z pohľadu návštevnosti k slabším mesiacom, v novembri 2019 sa počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach zvýšil  o 22,1 %, čo bol najvyšší medziročný rast od začiatku roka 2019. Rovnako aj počet prenocovaní pri raste o 21 % dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných jedenásť mesiacov. Celkový počet návštevníkov tak dosiahol 480 042 osôb a počet prenocovaní 1 217 247.

Z celkového počtu tvorili domáci návštevníci 66,9 %, v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu bolo ubytovaných 321,3 tis. osôb,  ich počet sa medziročne zvýšil o 27,6 %. Vzrástol aj počet zahraničných návštevníkov medziročne o 12,4 % na 158,8 tis.

Návštevníci strávili v ubytovacom zariadení v priemere 2,5 noci, v tom domáci 2,7 a zahraniční 2,3 noci.

Z hľadiska regiónov mali návštevníci najväčší záujem o Bratislavský kraj. Celkovo sa tu ubytovalo 131,7 tis. osôb, z toho 61,2 % tvorili cudzinci. Najobľúbenejšie lokality domácich návštevníkov sú naďalej v Žilinskom a Prešovskom kraji, v každom z nich sa ubytovalo vyše 60 tis. návštevníkov a počet prenocovaní v týchto krajoch presiahol 160 tis.

Celková návštevnosť medziročne rástla vo všetkých krajoch, v šiestich z nich sa zvýšila o viac ako 20 %, najvýraznejšie v Prešovskom kraji, v ktorom bol rast o 39,1 %. V tomto kraji bol zároveň najvyšší nárast počtu domácich (o 43,3 %) aj zahraničných návštevníkov (spolu s Košickým krajom zhodne o 21 %). Návštevnosť domácich návštevníkov sa zvýšila vo všetkých krajoch, u cudzincov sa v dvoch krajoch (Trenčianskom a Banskobystrickom kraji) znížila.

Za jedenásť mesiacov roku 2019 sa v SR pri medziročnom raste o 14,6 % ubytovalo celkovo 5 998 456 návštevníkov. Domácich návštevníkov bolo 3 685 365 a v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu strávili 10 773 903 nocí. Počet domácich návštevníkov sa medziročne zvýšil o 18,1 %, počet cudzincov o 9,4 %. Celkový počet prenocovaní dosiahol 16 651 026 pri medziročnom raste o 13,8 %.

Ku koncu novembra 2019 poskytovalo ubytovacie služby 4 473 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 11,7 %. K dispozícií bolo 70,7 tis. izieb so 185,4 tis. lôžkami. Počet izieb vzrástol v porovnaní s novembrom 2018 o 7,4 %, počet lôžok bol vyšší o 8,4 %.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky