Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2020

Počet zahraničných návštevníkov sa medziročne zvýšil o 19,8 %, po šiestich mesiacoch rástol rýchlejšie ako počet domácich hostí.

Priaznivý vývoj cestovného ruchu pokračoval aj v prvom mesiaci nového roka 2020, aj keď dynamika rastu bola miernejšia ako v jednotlivých mesiacoch druhej polovici minulého roka. Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach sa v januári zvýšil o 17,1 % a počet prenocovaní o 15 %. Celkový počet návštevníkov tak dosiahol 448 471 osôb a počet prenocovaní 1 191 349.

Domáci návštevníci tvorili z celkového počtu 62,9 %, v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu bolo ubytovaných 282,2 tis. osôb.  Ich počet sa medziročne zvýšil o 15,6 %, čo bolo o 5,3 p. b. viac ako vlani. Rýchlejším tempom rástol počet zahraničných návštevníkov, medziročne o 19,8 %, čo bolo o 17,8 p. b. viac.  Celkovo ich tak v januári na Slovensku bolo 166,2 tis.

Návštevníci strávili v ubytovacom zariadení v priemere 2,7 noci, v tom domáci rovnako 2,7 a zahraniční 2,6 noci.

Z hľadiska regiónov mali návštevníci najväčší záujem o Žilinský kraj. Celkovo sa tu ubytovalo 115,5 tis. osôb, z toho 62,2 % tvorili domáci návštevníci. Najobľúbenejšie lokality domácich návštevníkov sú okrem Žilinského kraja s takmer 72 tis. návštevníkmi aj v Prešovskom kraji, ktorý navštívilo viac ako 67 tis. návštevníkov a v Banskobystrickom kraji s viac ako 50 tis. návštevníkmi. Počet prenocovaní domácich návštevníkov v týchto krajoch presiahol hranicu 100 tisíc., v prvých dvoch takmer 190 tis. prenocovaní, v Banskobystrickom kraji viac ako 135 tis.

Celková návštevnosť medziročne rástla vo všetkých krajoch, v dvoch z nich sa zvýšila o viac ako 20 %, najvýraznejšie v Prešovskom kraji, za ním nasledoval Bratislavský kraj s rastom o 21 %. Návštevnosť domácich návštevníkov sa zvýšila vo všetkých krajoch, u cudzincov pokles zaznamenal len Trenčiansky kraj o 5,8 %.

Ku koncu januára 2020 poskytovalo v SR ubytovacie služby 4 457 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 354 objektov (o 8,6 %) na základe aktualizovaného štatistického registra ubytovacích zariadení obcami. K dispozícií bolo 70,4 tis. izieb so 185 tis. lôžkami. V porovnaní s januárom 2019 počet izieb vzrástol o 2,7 tisíc (o 4 %) a počet lôžok o 9,1 tisíc (o 5,1 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky