Návštevnosť ubytovacích zariadení v apríli 2020

V zariadeniach cestovného ruchu SR sa v apríli 2020 ubytovalo 6 702 osôb, návštevnosť medziročne klesla o 98,5 %. Hostia strávili v zariadeniach 35 398 nocí, medziročne sa ich počet znížil o 96,9 %.

Cestovný ruch patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia ekonomiky opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19. Vývoj ubytovacej štatistiky cestovného ruchu bol preto v apríli 2020 veľmi špecifický. Takmer úplné uzatvorenie prevádzok cestovného ruchu a radikálne obmedzenia cestovania na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni viedlo k poklesu návštevnosti, aj prenocovaní o takmer 100 %.

Graf - Vývoj počtu návštevníkov v SR

Minulý rok bola aprílová celková návštevnosť hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu na úrovní 442 tis. hostí, v roku 2018 to bolo takmer 401 tis. návštevníkov. 

V apríli 2020 tvorili väčšinu (viac ako 90 %) domáci návštevníci, v SR sa ubytovalo len 417 cudzincov. Minulý rok v rovnakom čase to bolo 171 tis. návštevníkov z cudziny. Počas apríla vytvárali návštevnosť len kúpeľní hostia, návštevníci ešte sprístupnených súkromných bytov a chát, študenti ubytovaní na výmenných pobytoch, prípadne cestujúci na služobných cestách. Keďže išlo zväčša o dlhodobo ubytovaných, priemerná dĺžka pobytu sa viac ako zdvojnásobila na 5,3 noci, pri cudzincoch dokonca na 9,1 noci.

Vývoj v apríli 2020 zásadne ovplyvnil aj súhrn návštevnosti za štyri mesiace roka. V zariadeniach cestovného ruchu sa od januára ubytovalo 1,1 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročne pokles o 35,8 %. Z toho bolo 705 857 (64,8 %) domácich návštevníkov a 383 435 cudzincov. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil o 34,3 % a počet cudzincov o 38,3 %. Približne o tretinu sa znížil aj počet prenocovaní (3,1 mil. nocí).

Ku koncu apríla 2020 poskytovalo ubytovacie služby 4 459 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo 70,3 tis. izieb so 184,5 tis. lôžkami. Počet izieb v porovnaní s aprílom 2019 vzrástol o 522 (o 0,7 %) a počet lôžok o 2,2 tis.(o 1,2 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020