Náštevnosť ubytovacích zariadení v novembri 2020

Pokles návštevnosti pokračoval, november bol tretím najslabším mesiacom od začiatku roka 2020. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali v predposlednom mesiaci roka 2020 medziročný pokles návštevníkov o viac ako 85 %

Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu v novembri 2020 ubytovali 68,5 tisíca návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 85,7 %. Po apríli a máji to bol tretí najvyšší  pokles návštevnosti v roku 2020. Napriek tomu, že november patrí z pohľadu cestovného ruchu k najslabším v roku, v roku 2019 bol mesiacom vysokej návštevnosti s takmer 500-tisíc ubytovanými osobami a 1,2 milióna prenocovaní. Počet návštevníkov v novembri 2020 sa v porovnaní s októbrom 2020 znížil o viac ako 40 %.

Graph - Visitors in accommodation establishments of tourism

Hostia strávili v zariadeniach celkovo viac ako 263-tisíc nocí, medziročne sa ich počet znížil o takmer 80 %. Výrazný medziročný prepad návštevnosti v ubytovacích zariadeniach na Slovensku súvisel s opatreniami prijatými proti druhej vlne pandémie Covid-19, ako aj zákazom vychádzania, ktorý zaviedla vláda SR koncom októbra 2020 a platil v prvej polovici mesiaca.

Napriek nižšej návštevnosti hostia zostávali v ubytovacích zariadeniach dlhšie, už druhý mesiac po sebe sa prejavil vyšší priemerný počet prenocovaní, medziročne sa zvýšil z 2,5 na 3,9 nocí. Pod toto zvýšenie sa podpísali najmä domáci hostia na kúpeľných pobytoch. Najvyšší nárast počtu prenocovaní bol v Trenčianskom kraji z 3,9 na 7 nocí. Kapacity izieb boli v tomto regióne využité najviac, a to na 24,3 %. Nasledoval Trnavský kraj, kde sa počet prenocovaní zvýšil z 3,3 na 6,3 noci (nárast o 3 prenocovania), kapacity izieb boli využité na 18,8 %.

Z jednotlivých okresov1) mali v novembri 2020 najdlhšiu priemernú dĺžku pobytu v okrese Turčianske Teplice (13,8 noci), nasledovali Krupina, Stará Ľubovňa, Senica a Bardejov (všetky 10 až 11 nocí na pobyt návštevníka). Vo všetkých prípadoch sú za rastom pobyty domácich návštevníkov najmä v kúpeľoch.

Návštevnosť v SR tvorili aj v novembri 2020 najmä domáci turisti, z celkového počtu ubytovaných predstavovali 85 %. Ich počet sa však medziročne opäť prudko znížil, a to o 82 % na 58-tisíc osôb (pred rokom bol počet domácich hostí 321-tisíc osôb). Po mesiacoch apríl a máj to bola tretia najnižšia hodnota v roku 2020. Vo všetkých krajoch zaznamenal počet domácich turistov pokles väčší ako 75 %. Najnižší pokles bol v Bratislavskom (o 76 %) a Košickom kraji (o 77,7 %). Najvyšší pokles zaznamenal Žilinský kraj, a to o 85,5 %. Tradične najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali spolu len 20,4-tisíc domácich návštevníkov.

Naďalej pretrvávala veľmi nízka návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali v novembri 2020 celkovo len viac ako 10-tisíc. V rovnakom období minulého roka ich bolo šestnásťnásobne viac (takmer 160-tisíc). Najvyšší počet zahraničných turistov evidovali počas novembra 2020 Bratislavský kraj (4,7-tisíc osôb), Nitriansky kraj (1-tisíc osôb) a Košický kraj (0,9 tisíca osôb).

V novembri 2020 bol negatívny dopad najviac viditeľný v Žilinskom kraji, kde celková návštevnosť medziročne klesla o takmer 88 % a ubytovalo sa len takmer 11-tisíc hostí. Počet zahraničných hostí klesol až o 95,6 %. Nasledoval Bratislavský kraj (pokles o 87,2 %), pri poklese zahraničných návštevníkov až o 94,2 %. Samotné mesto Bratislava bolo na tom rovnako zle ako po minulé mesiace, počet návštevníkov klesol o 87,2 %, zahraničných bolo medziročne menej o 94,4 %. Východná metropola, Košice, taktiež v novembri trpela poklesom najmä zahraničnej návštevnosti (o takmer 90,4 %). Celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia o 78,8 %.

Radikálne obmedzenia cestovania na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, viedli k vysokému poklesu návštevnosti aj v súhrne od začiatku roka 2020.  Za jedenásť mesiacov sa v zariadeniach CR ubytovalo viac ako 3,1 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o takmer 48 %. Počet domácich návštevníkov sa medziročne znížil o takmer 38 % a počet cudzincov o viac ako 63 %.

K novembru 2020 slúžil cestovnému ruchu od začiatku roka 2020 najnižší počet ubytovacích zariadení (4 318). K dispozícií bolo 69,3 tisíca izieb a 181,4 tisíca lôžok. Počet izieb klesol v porovnaní s novembrom 2019 o 1,4-tisíc (o 2 %) a počet lôžok o 4-tisíc (o 2,1 %).

KategóriaPočet UZPočet iziebPočet lôžokVyužitie lôžok v %
Slovenská republika4 31869 294181 43013,5
Bratislavský kraj36910 73624 74910,9
Trnavský kraj3076 39615 75118,8
Trenčiansky kraj3125 88214 52424,3
Nitriansky kraj3805 35214 5768,3
Žilinský kraj1 12914 35341 26512,4
Banskobystrický kraj6248 43522 40318,5
Prešovský kraj82712 38933 81410,5
Košický kraj3705 75114 3488,4

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021.