Národný park Poloniny

Poloniny sú najvýchodnejším slovenským národným parkom. Najvyšší bod národného parku je vrch Kremenec (1 210 m n.m.), kde sa spája slovenská, poľská a ukrajinská hranica. Názov územia je odvodený od typického fenoménu Východných Karpát, kvetnatých horských lúk nad hornou hranicou lesa – polonín. V súčasnosti je z územia národného parku známych viac ako 1000 druhov vyšších rastlín. Mnohé z nich patria k vzácnym a ohrozeným druhom. Flóristickú pestrosť územia potvrdzuje aj výskyt 300 známych druhov húb, vyše 300 druhov machorastov a viac ako 100 druhov lišajníkov. V súčasnosti je to jediné územie na Slovensku, kde žije voľne žijúca populácia zubra hrivnatého. Zubor je najväčší európsky suchozemský cicavec. V Poloninách ich žije približne 50 kusov.