Cestovný ruch v roku 2018

ŠÚ SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu 2018, ktorý sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR Odvetvia cestovného ruchu v roku 2018 vyprodukovali v súhrne hodnotu 9,9 mld. eur. Ide o súhrn produkcie charakteristických odvetví cestovného ruchu, ktoré sú medzinárodne porovnateľné ako aj odvetví špecifických pre cestovný ruch v SR. Hrubá pridaná hodnota všetkých týchto odvetví predstavovala 4,8 mld. …
Čítať ďalej Cestovný ruch v roku 2018

Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Jeseň prudko zvýšila prepad počtu hostí v ubytovacích zariadeniach, medziročný pokles dosiahol takmer 80 % Jediný ukazovateľ v cestovnom ruchu, ktorý zaznamenal pozitívny trend, bol priemerný počet prenocovaní. Spôsobili to kúpeľné pobyty najmä domácich turistov. Vplyv druhej vlny Covid-19 opäť zásadne znížil výkony ubytovacích zariadení SR. Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu zaznamenali v októbri 2020 …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

September hoteliérov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani. Návštevnosť hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení SR v septembri 2020 medziročne klesla o tretinu. Domáci návštevníci naďalej podržali cestovný ruch, s výnimkou Žilinského regiónu ich však bolo menej ako vlani. Zo zahraničia prišla iba tretina minuloročného počtu návštevníkov. V zariadeniach CR sa v septembri 2020 ubytovalo viac ako …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri 2020

Dotácia na podporu CR v roku 2020

V roku 2020 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov vo výške 7 544 616,31 eur. Z tejto sumy krajské organizácie cestovného ruchu získali 1 180 556.25 eur. Z oblastných organizácii cestovného ruchu v roku 2020 viac ako 1 mil. eur získali …
Čítať ďalej Dotácia na podporu CR v roku 2020

Ubytovacie zariadenia podľa regiónov v roku 2019

V roku 2019 bolo na Slovensku 4 487 ubytovacích zariadení, v ktorých bolo 71 005 izieb. Najviac ubytovacích zariadení bolo v Trnavskom kraji 313 a najviac v Žilinskom kraji 1 168. Detailnejšie informácie sú v tabuľke nižšie. Región Počet UZ Podiel Počet izieb Izba/Zariadenie Slovenská republika 4 487 100,0% 71 005 16 Bratislavský kraj 393 …
Čítať ďalej Ubytovacie zariadenia podľa regiónov v roku 2019

Obec s najnižším počtom obyvateľov

Na Slovensku je šesť obcí, v ktorých žije menej ako dvadsať obyvateľov. Rovnaký počet má medzi dvadiatimi a tridiatimi obyvateľmi. Tridsať najmenších obcí obýva dokopy menej ako tisíc obyvateľov. Medzi najmenšie obce patria Príkra a Ondavka, ktoré mali v roku 2019 zhodne 12 obyvateľov. Prvá sa nachádza v okrese Svidník a druhá menovaná v okrese …
Čítať ďalej Obec s najnižším počtom obyvateľov

Obce s najnižšou hustotou osídlenia.

Ak hľadáte pokoj tak navštívte obce kde na jednom kilometri štvorcovom nežije ani päť ľudí. Pripravili sme pre Vás zoznam tridsiatich obcí s najnižšou hustotou osídlenia. Na prvom mieste v našom zozname je obec Príkra v okrese Svidník, ktorá je zároveň najmenšia obec na Slovensku, v ktorej žije 12 obyvateľov. Štyri obce v zozname sa …
Čítať ďalej Obce s najnižšou hustotou osídlenia.

Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku bola v auguste o 20 % vyššia ako v júli, napriek tomu oproti minulému augustu bolo návštevníkov o 13,6 % menej. Aj v auguste výrazne podržali cestovný ruch hlavne domáci návštevníci, zo zahraničia prišla iba polovica minuloročného počtu. V hoteloch, penziónoch a v ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v auguste 2020 ubytovalo viac ako 684-tisíc návštevníkov, čo bolo …
Čítať ďalej Návštevnosť ubytovacích zariadení v auguste 2020

Dotácia na podporu cestovného ruchu

Okrem príjmu miestnych rozpočtov je daňové konanie pri dani za ubytovanie cenným zdrojom informácii o účastníkoch CR. Novým významný prínos tejto dane definuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.  Strop dotácie štátu pre OOCR stanovený do výšky 90 % súhrnnej výšky vybratej dane za ubytovanie u členských obcí združených …
Čítať ďalej Dotácia na podporu cestovného ruchu

Ubytovacie zariadenia na Slovensku

Za posledných 22 rokov pribudlo na Slovensku 2 671 nových ubytovacích zariadení, čím ich počet v roku 2019 dosiahol počet 4 487. V roku 1998 na jedno ubytovacie zariadenie pripadalo 55 lôžok. V roku 2019 to bolo len 42 lôžok. Obsadenosť týchto lôžok sa za sledované obdobie zmenila len mierne. Kým v roku 1998 bola …
Čítať ďalej Ubytovacie zariadenia na Slovensku